The Skyline Sisters

Informatie

Barbershop zingen

Barbershop is een manier van “Close Harmony Singing”, vierstemmig en zonder begeleiding van instrumenten (a capella). De Tenor is de hoogste stem en deze wordt, op een enkele uitzondering na, boven de melodie gezongen. De Lead is één van de twee middenstemmen, zingt de melodie en vertelt het verhaal van de song. De Bariton is de andere middenstem; deze stem kleurt het ene moment met de Leads, dan weer meer met de Bassen, en zorgt voor verfijning en spanning. De Bas is de laagste van de vier stemmen, en geeft een solide ondergrond onder de melodie. Samen vormen ze harmonische akkoorden op elke melodienoot, en geven zo aan de barbershopmuziek een rijkdom aan klanken die je nergens anders in de koormuziek tegenkomt.

Lid worden: word een “Sister”

Geïnteresseerde vrouwen van 18 jaar of ouder kunnen geheel vrijblijvend eens komen kijken, luisteren en/of meedoen. Neem hiervoor contact op met de dirigent of met onze voorzitter.
Na vier weken doet het aankomend koorlid een auditie door samen met het auditiekwartet een ingestudeerde song te zingen. Door op deze manier een nummer met elkaar samen te zingen kunnen jij en de dirigent ervaren of het lukt om de goede toon vast te houden. Dit zonder dat je afgeleid wordt door de groep. Dat is belangrijk omdat we a capella zingen, en elke stem goed hoorbaar is.

Je kunt bij ons heel veel zangtechniek leren, maar een zekere aanleg moet je wel hebben. Na een succesvolle auditie ben je officieel aangenomen als lid van het koor!

De contributie wordt jaarlijks bepaald (2021: €275,- 2022: €200,- i.v.m. Corona). Bij de start van het lidmaatschap tijdens het kalenderjaar wordt de contributie naar rato berekend.

Holland Harmony

The Skyline Sisters uit Rotterdam zijn aangesloten bij Holland Harmony. De Stichting Holland Harmony, Dutch Association of Barbershop Singers, is opgericht in september 1981 en is de Nederlandse koepelorganisatie voor barbershop koren en kwartetten.

Optredens

Onder Mieneke’s enthousiaste leiding werken we toe naar optredens, die regelmatig op de agenda staan. We vinden het ontzettend leuk om voor anderen te zingen en zo onze passie voor “barbershoppen” uit te dragen!

Gemiddeld streven we naar acht optredens per jaar, buiten de kersttijd om; in de gezellige decembermaand geven we namelijk sfeer aan verschillende kerstevenementen. Optreden is teamwork, en van onze koorleden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk meedoen aan deze optredens.

Conventie

De Holland Harmony Conventie is het grootste Barbershop evenement van Nederland. En daar zijn The Skyline Sisters natuurlijk bij! Het conventieweekend wordt eens in de 2 jaar georganiseerd. Koren en kwartetten presenteren daar hun “conventie package”, twee van hun beste songs, die door een internationale jury worden beoordeeld.
De winnaars treden ’s avonds op in een wervelende show met andere internationale gastkoren en kwartetten.
En dan is er de “afterglow”, de afterparty waar iedereen spontaan met elkaar aan het zingen gaat! Kortom, een weekend vol muziek, inspiratie en plezier.

Repetities en Coaching

Wij repeteren wekelijks (met uitzondering van de schoolvakanties) op maandagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in scholengemeenschap Melanchthon, Van Bijnkershoekweg 97 te Rotterdam. Tijdens de repetities wordt er serieus gewerkt in een ontspannen sfeer; er is veel ruimte voor het ontwikkelen van ieders zangkwaliteiten. Eens per maand wordt er tijdens een zogenoemde ‘sectional rehearsal’ gerepeteerd binnen de eigen stempartij.
De noten van de partijen studeren we thuis in, met behulp van het computerprogramma Noteworthy en/of met behulp van “Teach-tracks”. Tijdens de repetities werken we aan de interpretatie van de songs en wordt er gewerkt aan het samenvoegen van de 4 partijen.

The Skyline Sisters organiseren twee tot vier trainingsdagen per jaar: er worden dan coaches uitgenodigd die met ons werken aan bijvoorbeeld zangtechniek en presentatie.

The Skyline Sisters sponsoren

Als vereniging zijn we altijd blij met sponsors. Men kan ons financieel sponsoren maar ook op een ander manier. Interesse om sponsor te worden? Dan zien we graag uw bericht via het contact formulier.

Wij bedanken de sponsors van The Skyline Sisters voor hun bijdrage. Bekijk ze op de sponsor-pagina.

Beoefening van podiumkunst

Barbershopkoor The Skyline Sisters is een vereniging welke “beoefening van podiumkunst” uitvoert. Het koor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer KvK 24437627. Onze jaarverslagen zijn als download beschikbaar.

Share:
©2021 The Skyline Sisters