Nieuwe voorzitter

Op maandagavond 3 april heeft Christa Jacobs de voorzittersrol overgedragen aan Ank van der Meer.

Christa heeft 6 jaar in het bestuur van The Skyline Sisters gezeten. In april 2011 startte zij als algemeen bestuurslid, werd al snel secretaris, waarna ze in 2014 de rol van voorzitter op zich nam. Christa heeft al die jaren met veel inzet en nauwkeurigheid, maar ook met heel veel plezier de rol vervuld. Specifiek op het vlak van fondsenwerving heeft ze (gouden!) bergen voor ons verzet. Nadat ze in januari de gelukkige en trotse moeder is geworden van Samuel en in mei haar baan weer op zal pakken, is het tijd om de taken aan een ander over te dragen. Ze heeft haar bestuurstermijn wel op een heel bijzonder wijze kunnen afsluiten met het behalen van Zilver op de conventie 2017.

Ank van der Meer heeft tijdens het zwangerschapsverlof van Christa al even kunnen oefenen op haar nieuwe rol, Ank heeft er zin in en vindt het een eer om van dit Top-koor voorzitter te mogen zijn. Christa blijft zich gelukkig wel inzetten voor fondsenwerving, daar zijn we erg blij mee

Share:
©2024 The Skyline Sisters